ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ

Διεύθυνση : ΙΩΝΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΟ),Τ.Κ 57008 Τ.Θ 1230

Πόλη: Ιωνία(Δήμος Δέλτα)/Θεσσαλονίκης
Τηλ:2310-572100,2310-572137
Φάξ:2310-572189
Εmail:accounting.hsco@hellenicsc.onmicrosoft.com